Pandenportfolio Facility Services

Zwingelput 4


De Zwingelput 4, ook wel de Nieuwenhof genoemd, is een complex waarvan het oudste deel uit de 15e eeuw dateert en waar in de eeuwen daarna delen aan toegevoegd zijn. Het complex is gebouwd tegen de binnenzijde van de stadswal van Maastricht.

Aan de Zwingelput 4 bouwden de begijnen, vrome vrouwen die een religieuze levenswijze beoefenen, in 1482 hun begijnhof, dicht tegen de tweede stadsmuur. De gotische kapel van de Nieuwenhof dateert uit de vijftiende eeuw, maar het kloostercomplex is in hoofdzaak zeventiende-eeuws. In de loop van de zestiende eeuw ontwikkelde de begijnengemeenschap tot klooster van ‘tertiarissen van Sint Franciscus’. Aan het begin van de zeventiende eeuw was de Nieuwenhof een klooster waarin de nonnen een leven in contemplatie en gebed leidden met de ziekenzorg als enige wereldse activiteit. In de Franse tijd werd het klooster opgeheven, waarna het in 1796 een nieuwe bestemming kreeg als R.K. Armenhuis voor de opvang van rooms-katholieke behoeftige halve wezen. Eind negentiende eeuw namen de Zusters van Liefde, in Maastricht beter bekend als de Zusters onder de Bogen, de meisjesafdeling onder hun hoede. Tot 1980 fungeerde de Nieuwenhof als kindertehuis.

De UM nam het gebouwencomplex in 1982 na een ingrijpende renovatie in gebruik voor de huisvesting van de in 1979 opgerichte Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Deze faculteit verhuisde in 1998 naar het voormalige Gouvernementsgebouw, waarna het University College Maastricht van de Faculty of Humanities and Sciences de Nieuwenhof betrok. Bij de laatste verbouwing in 2003-2006 werd zoveel mogelijk gezocht naar aansluiting op het bestaande gebouw, zodat de ingrepen minimaal konden blijven. In de kapel kwam een collegezaal. Om de ruimtelijkheid te behouden werd de collegezaal als een houten meubel in de vrije ruimte geplaatst. De zaal is overigens gericht naar het oksaal in plaats van naar het altaar. Daarnaast is een centraal gelegen common room gecreëerd met een glasdak, waardoor een overdekte binnenplaats is ontstaan.

Zwingelput 4