Pandenportfolio Facility Services

Minderbroedersberg 4-6


Het bestuursgebouw van de UM is gehuisvest in het voormalige Tweede Minderbroedersklooster uit 1699. Toen de universiteit het gebouw in 1999 in gebruik nam, had het kloostercomplex al een lange geschiedenis achter de rug. In de Franse tijd moesten de minderbroeders het klooster verlaten, voorts het dienst deed als armenwerkhuis, gevangenis, gerechtsgebouw en uiteindelijk als marechausseekazerne. Bij de verbouwing tot bestuursgebouw is de ingewikkelde gelaagde bouwgeschiedenis van het complex afleesbaar gebleven. De oorspronkelijke ruimtelijke werking van het kloostercomplex werd hersteld. Zo werd de tussenverdieping goeddeels gesloopt; wel kwam er een vide met aan weerszijden kantoorruimten. Het kloosterhof kreeg na sloop van een cellenblok haar oorspronkelijke maat terug. Waar ooit het kerkkoor was, en waar ooit de marechaussee met haar paarden verbleef, is nu de aula van de universiteit. Met modern glas in lood ramen is het pand eveneens voorzien van een schitterende kunsttoepassing.

Tevens zijn bij de verbouwing de parkeerplaatsen aangepast, maar ook nieuwe fietsenstallingen geplaatst. Het aangrenzende pand met nummer 6a is in 2014 geschikt gemaakt voor onderwijs. Een zestal onderwijsgroepkamers zijn gerealiseerd ten behoeve van de opleiding Maastricht Science Programme van de Faculty of Humanities and Sciences.
Niet alleen het College van Bestuur, maar ook medewerkers en externe klanten van de UM kunnen ruimten huren in dit gebouw, namelijk de Aula, Grote Coronakamer en Refter, waarvoor contact opgenomen kan worden met het Servicepoint FS.
Het gebouw voorziet tevens in een receptiefunctie voor een gastvrij ontvangst van studenten, medewerkers en bezoekers.

Minderbroedersberg 4-6